AF-barn

Allmän förskola (AF) erbjuds fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller tre år.  Allmän förskola omfattar 525 timmar per läsår, vilka fördelas veckovis med 15 timmar/vecka och är avgiftsfri under tiden september – maj.

Allmän förskola är öppen tisdag-torsdag 8.30-13.30 (gäller fr om 21 augusti 2018). Vid vistelsetid utanför dessa klockslag debiteras maxtaxa.

Möjlighet finns även för ett oregelbundet schema, då barnets tider växlar vecka för vecka. Då behöver vi få in det nya schemat i så god tid som möjligt.

Alla AF-barn får äta lunch och deltaga i övrig verksamhet som pågår på Solstrålen under barnens vistelsetid.

Har du frågor kring ditt barn och vistelsetider, eller om annat kring förskolan, så är du välkommen att höra av dig!

AF-barn är normalt lediga under loven, men möjlighet finns att köpa till vistelsetid i de fall föräldrarna arbetar eller studerar. Avgiften blir då maxtaxa för hela månaden.

Föräldrar med barn som är placerade i Allmän Förskola, med vistelsetid över 15 timmar/vecka erhåller en avgiftsreduktion med 33% på maxtaxan under tiden september-maj.

Här hittar du kommunens aktuella avgifter för barnomsorg. >> (öppnas i nytt fönster)