Avgift

Avgiften för barnomsorg på förskolan Solstrålen faktureras av kommunen som tillämpar maxtaxa.
Det innebär att avgiften för barnomsorg beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Se länk nedan.

Aktuell information och uppdaterade maxtaxor hittar du på kommunens hemsida här >> (Öppnas i nytt fönster)