Styrdokument

Här kan du ladda ner vår pedagogiska plan. Den beskriver styrdokument, profil och vilka visioner och mål som vi valt för vår förskola under det innevarande läsåret.

Lokal pedagogisk plan 2018/2019 >>

Förskolans läroplan >>