Om förskolan Solstrålen

Förskolan Solstrålen har treavdelningar; Maskrosen, Tussilago  och Smörblomman.
Förskolan är fristående och ägs och drivs av Kristna Skolföreningen i Örkelljunga, en ideell förening som också äger och driver Solängskolan.
Våra lokaler ligger i direkt anslutning till skolan och vi har tillgång till både gymnastikhall och bibliotek.
Förskolan strävar efter att ge barnen en lärorik pedagogisk verksamhet. Vi arbetar utifrån läroplanen, (Lpfö 98, rev 2010) och inbjuder barnen att delta i utformning av vår verksamhet utifrån deras intresse.

Avgifter tas ut enligt Örkelljunga Kommuns maxtaxa.

På Solstrålen erbjuder vi:

 • Små barngrupper
 • Stor personaltäthet
 • Mycket utevistelse
 • Utedag en förmiddag i veckan
 • Utepedagogik
 • Kristna värderingar
 • Trygghet
 • Mycket lek
 • Lekfull matte- och språkträning
 • Engagerad personal
 • Stort föräldrainflytande
 • Ändamålsenliga lokaler
 • Sockerfri policy, nyttig hemlagad mat
 • Vi erbjuder ekologisk frukt i den mån det är möjligt
 • Maxtaxa, inga extra avgifter

Förskolan är godkänd av Örkelljunga Kommun