Varför välja oss?

Solstrålens förskola är ett bra val för dig och ditt barn för att:

* Vi arbetar med utomhuspedagogik som även är den del av vår profil. Vi ser naturen som en plats för lek, gemenskap, lärande, rörelse och friluftsliv

* Vi erbjuder näringsrik hemlagad mat samt ekologisk frukt i den mån det är möjligt och har en sockerfri policy

* Vi är måna om ditt barns trygghet och om dess utveckling och lärande i en pedagogiskt stimulerande miljö

* Vi strävar efter att skapa en miljö där barnen utmanas, stimulerar sin nyfikenhet och utvecklar självständighet

* Vi arbetar med utomhuspedagogik som även är en del av vår profil. Vi ser naturen som en plats för lek, gemenskap, lärande, rörelse och friluftsliv

* Vi har hög personaltäthet och därmed mycket tid för ditt barn

* Vi erbjuder mindre barngrupper, allt för att ge bästa möjliga förutsättning och utveckling för varje enskilt barn