Klagomål

Har du synpunkter, beröm eller är missnöjd med Solängskolans verksamhet? Berätta det för oss! Att få veta dina synpunkter är ett viktigt led i vårt arbete att förbättra verksamheten och rätta till eventuella felaktigheter.

Såhär behandlas ditt klagomål/din synpunkt
När du klickar på ”Skicka” nedan sänds ditt ifyllda formulär till förskolechef.
Förskolechef redovisar ditt klagomål/din synpunkt för huvudman (Kristna Skolföreningens styrelse).

Efter att synpunkterna tagits emot, ansvarar förskolechef för att klagomålet
– utreds i enlighet med regleringen i förvaltningslagen och skollagen.
– i aktuella fall åtgärdas.
– snarast återkoppla till den klagande.

Kontakta huvudman direkt
Det går också bra att kontakta vår huvudman, Kristna Skolföreningens styrelse, via mail eller telefon.
Du når ordförande Andreas Johansson på ordforande@solangskolan.se eller 0733-10 23 53.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande