Matematik i leken

Vi tänker mycket på miljön, att det ska finnas material som både stimulerar och utmanar barnen att tänka matematiskt men även att bygga och konstruera. Matematik finns med i vår vardag och barnen har många frågor som vi tillsammans söker svar på. Sedan tar de tillfället i akt och omvandlar sina kunskaper under lekar.  De bygger, sorterar och experimenterar med olika leksaker och material, fantasin har inga gränser…

djur kille lek tjej

Comments are closed.