Matematik i skogen

Vi har förmån att vistas i en underbar natur som ligger granne med vårt skolområde. Ibland går vi till fots till en backe som vi kallar Ullas backe. Vi tar med oss enkel matsäck och leker. Ibland undersöker vi växter och djur och lär oss matematik genom att räkna föremål i skogen. Att hålla pedagogisk verksamhet ute i naturen ger barnen nya utmaningar och berikar utevistelsen. Barnen är nyfikna och sugna på att lära sig nya saker. I en lekfull form lär de sig nya siffror, namn på insekter eller nya sånger som vi sjunger tillsammans. Det vi också ser och uppmuntrar till är att barnen hjälper varandra och lånar varandras kompetenser. De lär sig av varandra samtidigt som de lär sig att värna om sin miljö.IMG_0915[1]IMG_0918[1]IMG_0920[1]IMG_0923[1]

Comments are closed.